www.izotalya.com, izotalya, İZOTALYA, BETON ÜTÜNLERİ, ZEMİN KAPLAMA ÜRÜNLERİ, GROUT VE ANKRAJ ÜRÜNLERİ, SU YALITIMI ÜRÜNLERİ, TAMİR VE KORUYUCU KAPLAMA, ÇATI SU YALITIMI ÜRÜNLERİ, DİĞER ÜRÜNLER, beton ürünleri, zeminkaplama, grout ve ankraj, su yalıtımı, koruyucu kaplama, su yalıtımı, Antalya ,ANTALYA,döviz kurları, onemli linkler ,Antalya, türkiye, turkey
 
 
Uygulama Videoları
 
Beton Ürünleri
 
Zemin Kaplama Ürünleri
 
Grout ve Ankraj Ürünleri
 
Derz Dolgu ve Yapıştırma
 
Su Yalıtımı Ürünleri
 
Tamir ve Koruyucu Kaplama
 
Çatı Su Yalıtımı Ürünleri
 
Diğer Ürünler
 
Şirket Bro şürü
 
 
ÜRÜNLERİMİZ / BETON ÜRÜNLERİ / BETON KATKILARI / SikaFume®-HR

SikaFume®-HR

Silis dumanı (Silica Fume) içeren toz beton katkısı
Ürün Tanımı
SikaFume®-HR, Sika® silis dumanı teknolojisine dayanan toz haldeki yeni nesil
beton katkısıdır.
Kullanım Alanları
SikaFume®-HR, yüksek performanslı beton ve harç istenildiğinde aşağıdaki
uygulamalarda kullanılır.
Yapısal betonlar
Prefabrike betonlar
Püskürtme betonlar
Kimyasal etkilere maruz inşaatlar (deniz yapıları, arıtma tesisleri vb.)
Sertleşmiş ve taze beton kalitesinden beklentilerin yüksek olması
Özellikleri / Avantajları
SikaFume® -HR, oldukça ince (0,1 mikron) ve yavaş reaksiyon yapan silikondioksit
içerir. Silikondioksit’in bulunması, betondaki iç kohezyonun ve su tutuculuğun
artmasını sağlar. Bu durumda taze betonun işlenebilirliği oldukça yumuşak olup,
pompalanabilme özelliği de önemli ölçüde artar. Sertleşmiş betonda sonradan aktif
hale geçen silis dumanı serbest kireç ile kimyasal bağ yapar. Bu ilave kristal
oluşumu, çok daha yoğun sertleşmiş çimento matriksi oluşturur.
SikaFume®-HR ile Sikament ve ViscoCrete® serisi süper akışkanlaştırıcılar birlikte
kullanılarak üretilen beton aşağıdaki özellikleri kazanacaktır.
Mükemmel işlenebilirlik
Dayanıklılıkta (Dürabilite) artış
Yüksek erken/son dayanım
Aşınma direncini yükseltir
Su/gaz geçirimsizliğini oldukça arttırır
Klorür difüzyonunu oldukça azaltır
Klorür içermez ve donatıya zarar vermez
Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk Açık gri topaksız toz
Ambalaj 15 ve 25 kg’lık torba
Depolama
Depolama Koşulları / Raf Ömrü
Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, kuru şartlarda, nemden
korunarak saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren, 12 ay kullanıma uygundur.
Ürün dondan etkilenmez.
Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı Silis dumanı içeren toz.
Yoğunluk 0,65±0,10 kg/l (kuru dökme)
Sistem Bilgileri / Uygulama Detayları
Sarfiyat / Dozaj Çimento ağırlığının %2-10’u arasında. Betonda en uygun sonuçları sağlamak için
Sikament veya ViscoCrete serisi uygun süper akışkanlaştırıcılarla birlikte kullanınız.
Uygulama Koşulları / Sınırlamalar
Uyumluluk SikaFume®-HR aşağıdaki Sika® katkıları ile birlikte kullanılabilir
-Sika®Aer®
-SikaRapid®
-Sika®FerroGard 901
-SikaPump®
-Sika Retarder®
-Sika®Antifreeze %1
-Sika®Antifrezee 1000
-Sika®Antifreeze 2000
- Sikament ve ViscoCrete serisi ürünler
Ürünlerin birlikte kullanımında ön denemeler yapılması tavsiye edilir.
Uygulama Talimatları
Kullanımı SikaFume®-HR, beton içerisine karışım suyu verilmeden önce çimentoyla birlikte
eklenir. Optimum karışım süresi 90 saniyedir. Karışım için gereken su miktarı,
SikaFume®-HR ve Sikament veya ViscoCrete dozuna bağlı olarak istenilen
işlenebilirliği ve proje dayanımını sağlayacak şekilde ayarlanabilir.
Uygulama Metodu / Ekipmanlar
SikaFume®-HR kullanımında, kaliteli beton üretiminde ve yerleştirilmesinde ilgili
standartlar çerçevesinde kabul görmüş kurallar izlenmelidir. Taze betonun bakımı
(kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.
Ekipmanların Temizliği
Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçları temizleyiniz. Sertleşen / kürünü alan
malzemeler ancak mekanik olarak giderilebilir.
Uygulama Notları / Sınırlamalar
SikaFume®-HR içeren beton, normal beton karışımlarındaki gibi işlenir,
yerleştirilir. Standart betonlama teknikleri aynen kullanılarak betonun
yerleştirilmesinden hemen sonra ve normal beton karışımlarına göre daha
dikkatli kürleme yapılmalıdır. Maske ve eldiven kullanılması önerilir.
Kullanımdan önce, uygunluk deneyleri yapılmalıdır.
Notlar
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki,
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.
Yerel Sınırlamalar Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)
başvurmalıdırlar.
Yasal Notlar
Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı
durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde
Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan
Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika’nın ürünlerinin
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak
temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

 

 
ÇATI TERAS SU YALITIMI
TEMEL BOHÇALAMA
SU YALITIMI
ZEMİN KAPLAMALARI
HAVUZ SU YALITIMI
 
Adres : Eski San. Sit. 677. Sk. No:75 ANTALYA. Tel: 0 242 346 03 30 - 0 242 346 03 55 Fax: 0 242 346 03 66